CAO

CAO

Bij Promaflex worden al onze professionals passend beloond. Wij conformeren ons aan de cao van de opdrachtgever (inlenersbeloning vanaf dag 1) of de ABU-cao. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). De ABU-cao verbetert de positie van uitzendkrachten. Zo weet u zeker dat al onze vakmensen eerlijk beloond worden.

Wij selecteren voor u

Zodra Promaflex de juiste kracht voor u gevonden heeft, treedt deze in dienst bij ons en wordt beschikbaar gesteld aan u. Dit kan al binnen afzienbare tijd.

Waarom kiezen voor uitzenden via Promaflex:

  • U hoeft een uitzendkracht niet aan te nemen
  • Geen administratieve lasten
  • Tijdelijke en flexibele inzet van personeel
  • Vermindering werkgeversrisico’s

Geïnteresseerd of heeft u een tijdelijke vacature?